top of page
Dam 1-ProductImageGallery.png

Sendviç panellər haqqında

SENDVIÇ PANELLƏR HAQQINDA

  • Poliuretan (PUR)

Poliuretan, poliol və izosiyanatın əsas komponentlərini xüsusi istehsal şəraitində yüksək təzyiq altında katalizator materialları ilə qarışdıraraq əmələ gələn sərt bir köpükdür.

Qapalı hüceyrə quruluşu sayəsində istilik izolyasiyası təmin edən poliuretan, yüksək dayanıqlığa malikdir və suyu çəkmir. Daxildə bakteriyalar inkişaf etmir. Yüksək sıxılma gücü sayəsində mexaniki performansı olduqca yaxşıdır.

  • Poliizosiyanurat (PIR)

Poliizosiyanurat adlı yeni bir makromolekulyar quruluş, poliuretan köpükün əsas komponentlərinin fərqli qarışma miqdarında kimyəvi reaksiyaya girməsinə imkan verərək meydana gəlir.

Polyisocyanurate sərt köpük, quruluşundakı fərq səbəbi ilə artırılmış və yaxşılaşdırılmış poliuretanın yanğına davamlılıq göstəricisidir. Yanğın zamanı tüstü əmələ gəlməsi də poliuretanla müqayisədə çox azdır.

  • Daş yunu

Daş yunu, qeyri-üzvi süxurların və digər qeyri-üzvi oksidlərin yüksək temperaturda əridilməsi nəticəsində alınan lifə verilən ümumi addır. Lifli və açıq hüceyrə quruluşu ilə daş yunu, səs boğucu və yanğına davamlılığı baxımından ən düzgün seçimdir. İstilik izolyasiyası baxımından PUR və PIR-dan daha az izolyasiya dəyərinə malikdir.

Xüsusilə yüksək səs boğucu və yanğın riski olan binalarda və ya ə partlayıcı maddələrin saxlandığı yerlərdə daş yunu izolyasiya materialına üstünlük verə bilərsiniz.

bottom of page